grupa metylowa

grupa metylowa – grupa chemiczna składająca się z węgla połączonego z trzema atomami wodoru.Grupa metylowa może być połączona z węglem lub innym atomem.