takson monofiletyczny

obejmuje wszystkich potomków ostatniego wspólnego przodka (znanego lub hipotetycznego). Przyjmuje się, że każdy członek grupy monofiletycznej (np. wszystkie gatunki tworzące dany rodzaj) ma co najmniej jedną nową, zaawansowaną cechę odziedziczoną po ich wspólnym przodku.

Kurs: NPB (9.3.) (3-letnie liceum)

Kurs: Klasyfikacja organizmów (2.2.) (4-letnie liceum)

Uwaga: takson monofiletyczny ze swej natury jest kladem. Niestety w systemach taksonomicznych klady niekoniecznie stanowią taksony, stąd często mówi się o „grupach monofiletycznych”. Grupa monofiletyczna – termin odnoszący się do grupy taksonów, która składa się z gatunku przodka i wszystkich jego potomków.