grupa polifiletyczna

grupa polifiletyczna – termin odnoszący się do grupy taksonów, która składa się z gatunków mających dwóch lub więcej różnych przodków.