grupa prostetyczna

grupa prostetyczna – niebiałkowy składnik białka złożonego, w tym także rodzaj kofaktora enzymatycznego. Jest niezbędna dla aktywności biologicznej takiego białka. Grupa prostetyczna może być resztą organiczną (np. cukrem, lipidem, nukleotydem, pochodną witaminy) albo nieorganiczną (np. jonem metalu). Zwykle jest trwale związana z częścią białkową za pomocą wiązań kowalencyjnych.

Konkretne przykłady: składniki lipidowe lipoprotein czy cukrowe w glikoproteinach, hem w hemoglobinie, cynk w anhydrazie węglanowej.

Ważne: w szkolnych podręcznikach, w opisach enzymów podawane są przykłady: NAD+ w dehydrogenazie mleczanowej i koenzym A jako trwale związanych… grup prostetycznych. Przeciwstawia im się koenzymy, jako grupy związane nietrwale. Sprawa wcale nie jest jednak taka prosta. Część koenzymów jest bowiem mocno związana z enzymami i w podręcznikach akademickich nazywane są one wówczas… grupami prostetycznymi, np. pirofosforan tiaminy (pochodna witaminy B1) w dehydrogenazie pirogronianowej.

Mamy tu więc po prostu do czynienia z pojęciem różnie interpretowanym – szeroko w odniesieniu do białek w całości i wąsko – w odniesieniu do enzymów (tam zresztą dzisiaj najczęściej mówi się o kofaktorach).

Krótko w odniesieniu do białek: niebiałkowa część białka złożonego, zwykle ściśle związana z częścią białkową.

Kurs: Naukowe podstawy biologii (8.4.) (3-letnie liceum)

Kurs: Naukowe podstawy biologii (8.4.) (4-letnie liceum)