grzebienie mitochondrialne

grzebienie mitochondrialne – wpuklenia wewnętrznej błony mitochondrialnej, w których znajdują się elementy łańcucha transportu elektronów oraz inne białka biorące udział w oddychaniu komórkowym (łącznie z syntazą ATP).

Kurs: Cytologia (6.2.) (3-letnie liceum)

Kurs: Cytologia (6.2.) (4-letnie liceum)