gutacja

gutacja – zjawisko wydzielania kropel wodnych roztworów związków organicznych i soli mineralnych przez rośliny lądowe. Krople są wydzielane przez hydatody.

Występuje zwłaszcza u młodych roślin, np. nasturcji, zbóż, kapusty, pokrzywy. 

Ważne: gutacji nie należy mylić z płaczem roślin.

(łac. gutta – kropla)

Krótko: wydzielanie kropli wody spowodowane parciem korzeniowym u niektórych roślin.

Kurs: Fizjologia roślin (2.4.) (3-letnie liceum)

Kurs: Fizjologia roślin (2.4.) (4-letnie liceum)

Dla zainteresowanych: gutacja (w sensie fizjologicznym) występuje także u niektórych grzybów.