HAART

HAART – wysoce aktywna terapia antyretrowirusowa stosowana w przypadku zakażenia HIV. Jej podstawową zasadą jest stosowanie mieszanki co najmniej trzech leków przeciwretrowirusowych w kombinacji zalecanej przez światowych ekspertów. Celem terapii jest długofalowe zahamowanie replikacji wirusa HIV.

(ang. highly active antiretroviral therapy)

Kurs: Wirusy (3.7.) (3-letnie liceum)

Kurs: Wirusy (3.7.) (4-letnie liceum)