habituacja

habituacja – prosty typ uczenia się, który charakteryzowany jest przez brak odpowiedzi na bodziec, przekazujący mało nowych informacji lub nieprzekazujący ich wcale.