halofil

halofil – organizm, którego naturalnym środowiskiem są wody i gleby silnie zasolone, tolerujący wysokie stężenia soli (powyżej 50‰). W Polsce halofilami* są takie rośliny, jak babka nadmorska czy aster solny.

Niektóre archeany, np. Halobacteria i  Haloquadratum walsbyi są skrajnymi halofilami. Występują w wodach o zasoleniu zbliżonym do roztworu nasyconego!

(od gr. słonolub)

* rośliny halofilne to halofity (słonorośla)