haptery

hapterytaśmowate wyrostki ściany komórkowej zarodników skrzypów. W suchym powietrzu rozkręcają się, a w wilgotnym ulegają skręceniu. Ułatwiają rozsiewanie się zarodników.

por. także elatery

Uwaga: możliwe są pomyłki – zarówno haptery, jak i elatery w polskiej literaturze nazywane są sprężycami.