heliotropizm

heliotropizm – reakcja ruchowa roślin wywołana światłem słonecznym. Rodzaj fototropizmu. Ogólnie: zjawisko obracania się części roślin w kierunku Słońca albo w kierunku odwrotnym.

więcej dowiesz się w kursie: Fizjologia roślin (6.3.)(liceum 3-letnie)

więcej dowiesz się w kursie: Fizjologia roślin (7.3.)(liceum 4-letnie)