helofity

helofityrośliny błotne. Rosną częściowo zanurzone w wodzie. Ukorzeniają się na dnie zbiorników wodnych, ale znaczna część pędów (szczególnie kwiaty i owoce) rozwijają się nad lustrem wody. W budowie anatomicznej są dość podobne do hydrofitów (m.in. duże przestwory międzykomórkowe).

Przykłady: pałka wodna, trzcina.

W szkole termin ten nie jest używany, ale warto go znać (i oczywiście nie można mylić z heliofitami!).