hemochromatoza

hemochromatoza – dziedziczna chorobą metaboliczna, objawiająca się nadmiernym wchłanianiem żelaza z pożywienia i gromadzeniem go w tkankach. Skutkiem może być, np. cukrzyca oraz zmiany degeneracyjne w sercu i stawach. Pierwotną przyczyną hemochromatozy jest recesywna mutacja genu HFE, znajdujego się na chromosomie 6.

Uwaga: w szkole średniej nie jest omawiana.