hemofilia

hemofilia – choroba genetyczna człowieka powodowana przez recesywne allele sprzężone z płcią. Brak jednego lub więcej białek krzepnięcia powoduje niemożliwy lub bardzo trudny do zahamowania upływ krwi po zranieniu.

Choroba tzw. jednogenowa, recesywna, sprzężona z płcią

Krótko: dziedziczne zaburzenie krzepnięcia krwi, występujące prawie zawsze u mężczyzn.