hemoglobina

hemoglobina – występujące w czerwonych krwinkach, tetrameryczne białko zawierające żelazo, które odwracalnie łączy się z tlenem 

Białko złożone, cztery łańcuchy polipeptydowe, struktura IV-rzędowa