heterochromatyna

heterochromatyna – postać chromatyny eukariontów, która pozostaje silnie upakowana (skondensowana) podczas interfazy. Zwarta struktura powoduje, że heterochromatyna jest nieaktywna genetycznie (nie ulega transkrypcji). 

Wyróżnia się dwa główne rodzaje heterochromatyny: fakultatywną (skondensowana po indukcji, np. jeden z chromosomów X w komórkach kobiet) i konstytutywną (stale skondensowana).

Por. także euchromatyna

Kurs: Cytologia (5.4.) (3-letnie liceum)

Kurs: Cytologia (5.4.) (4-letnie liceum)