heterodontyzm

heterodontyzm – zróżnicowanie kształtu i wielkości zębów w zależności od ich funkcji. W przypadku typowego uzębienia heterodontycznego wyróżnia się cztery typy funkcjonalne zębów: siekacze, kły, przedtrzonowce i trzonowce. Cecha charakterystyczna dla większości współczesnych ssaków.

Określone gatunki o uzębieniu heterodontycznym mają ustaloną liczbę zębów. Opis rozmieszczenia zębów danego gatunku określa formuła zębowa.