heterofagia

heterofagia – trawienie przez komórkę eukariotyczną substancji (obiektów) pobranych z zewnątrz. Przebiega z udziałem lizosomów i umożliwia odżywianie (fagocytoza, pinocytoza) albo obronę immunologiczną (fagocytoza immunologiczna makrofagów). Heterofagia możliwa jest tylko w komórkach zwierząt i protistów zwierzęcych.

Por. także autofagia

Kurs: Cytologia (9.3.) (3-letnie liceum)

Kurs: Cytologia (9.3.) (4-letnie liceum)