heterogonia

heterogonia – skomplikowany sposób rozmnażania się polegający na naprzemiennym występowaniu pokoleń partenogenetycznych i dwupłciowych. Przykłady: liczne przywry, wrotki i mszyce. Uwaga: heterogonia u wrotków została przedstawiona w podręczniku biologii dla liceum 4-letniego. Kurs: Bezkręgowce