heteromorficzna

heteromorficzna – odnosząca się do cyklu życiowego roślin i pewnych glonów, w którym pokolenie sporofitu i gametofitu różnią się morfologicznie.  Heteromorficzna przemiana pokoleń.