heterotalizm

heterotalizm – zjawisko polegające na powstawaniu męskich i żeńskich struktur rozrodczych (gamet, gametangiów) na dwóch plechach należących do tego różnych typów koniugacyjnych/kojarzeniowych/płciowych. Opisany u plechowców: niektórych grzybów i protistów roślinopodobnych. Heterotaliczne są, np. dzieżka pomarańczowa, Neurospora crassa (workowce), pieczarka (podstawczak).

(gr. heterós – różny; thallós – plecha)

Por. także homotalizm

Uwaga: termin raczej dla olimpijczyków.

Kurs: Grzyby (1.5.) (3-letnie liceum)

Kurs: Grzyby (1.5.) (4-letnie liceum)