hibernacja

hibernacja – kontrolowany stan fizjologiczny, w którym spada tempo metabolizmu, serce i układ oddechowy zwalniają, a temperatura ciała jest utrzymywana na niższym poziomie niż normalny. Dłuższy (granice są umowne!) okres odrętwienia zimą. Pozwala uniknąć dużych wydatków energetycznych w okresach niskich temperatur środowiskowych.

Przykład: jeże.

Por. także estywacja i torpor