higrofity

higrofity rośliny siedlisk o dużej wilgotności zarówno gleby, jak i powietrza. Budowa liści zapewnia transpirację w warunkach wilgotności dochodzącej do 100%.

Typowe higrofity występują w dolnych piętrach lasów tropikalnych.

Przykłady: różne gatunki begonii, koleus. Cechy higrofitów mają takie rośliny leśne jak szczawik zajęczy, czy zawilec gajowy, a spośród roślin uprawnych pomidor.

więcej dowiesz się w kursie:  Ekologia (3L)(liceum 3-letnie)

więcej dowiesz się w kursie: Rośliny (6.5.)(liceum 4-letnie)