higrofity

higrofity – rośliny siedlisk o dużej wilgotności zarówno gleby, jak i powietrza. Budowa liści zapewnia transpirację w warunkach wilgotności dochodzącej do 100%. Cienkie blaszki liściowe pokryte są jednowarstwową epidermą, której cienkościenne komórki mają wypukły kształt i pokryte są cienką kutykulą. Powierzchnia liści jest dodatkowo zwiększana przez żywe włoski. Aparaty szparkowe zwykle występują po obu stronach liści.

Wydalanie wody z liści często wspierają hydatody. System korzeniowy i tkanki przewodzące wodę są słabo rozwinięte.

Typowe higrofity występują w dolnych piętrach lasów tropikalnych.

Przykłady: różne gatunki begonii, koleus. Cechy higrofitów mają takie rośliny leśne jak szczawik zajęczy, czy zawilec gajowy, a spośród roślin uprawnych pomidor.

Kurs: Ekologia (3L)(1.4.)

Kurs: Rośliny (4L)(6.6.)(w przyg.)