hiperpolaryzacja

hiperpolaryzacja – zmiana w potencjale błony komórkowej, która sprawia, że wnętrze błony staje się bardziej ujemne w stosunku do zewnętrza. Hiperpolaryzacja zmniejsza szanse, że neurony przekażą impuls nerwowy.