hipokotyl

hipokotyl – w zarodku okrytozalążkowych element poniżej miejsca połączenia liścieni z osią zarodkową, a powyżej korzenia zarodkowego.