hipoteza dynamicznej stabilizacji

hipoteza dynamicznej stabilizacji – założenie, że długie łańcuchy pokarmowe są mniej stabilne niż krótkie.

Uwaga: w szkole średniej nie jest omawiana!