hipoteza telomowa

hipoteza telomowa – pogląd zakładający, że wszystkie organy wegetatywne sporofitu roślin lądowych (mszaków, paprotników i nasiennych) powstały w toku ewolucyjnego przekształcenia pierwotnego dychotomicznego układu telomów. Hipoteza zakłada, że w roślinie mającej pęd rozgałęziony dychotomicznie, jedno odgałęzienie (telom) rosło szybciej tworząc pęd główny (przewyższanie). Drugie, boczne odgałęzienie rozgałęziało się dalej dając pędy boczne, które z czasem ulegały spłaszczeniu i zrosły się tworząc liście (spłaszczanie i zrastanie).

Por. telom

Rośliny lądowe = telomowe

Kurs: Rośliny (2.6.) (3-letnie liceum)

Kurs: Rośliny (2.6.) (4-letnie liceum)