hipoteza

hipoteza – wstępna odpowiedź na zadane pytanie, wynikające z problemu badawczego, obejmująca węższy zakres niż teoria i badane zagadnienie.