histony

histony – małe, globularne białka z dużym udziałem dodatnio naładowanych aminokwasów (argininy i lizyny), co nadaje im zasadowe właściwości. Łączą się z ujemnie naładowanym DNA tworząc nukleosomy. Histony odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu struktury chromatyny. Należą do białek o bardzo konserwatywnej budowie.

Uwaga: wyróżnia się pięć typów histonów, ale nie musisz ich znać!

Więcej w kursie: Cytologia (5.4.) (3-letnie liceum)

Więcej w kursie: Cytologia (5.4.) (4-letnie liceum)