holotyp

holotyptyp nomenklatoryczny wskazany przez autora nazwy naukowej taksonu. Pojęcie stosowane w taksonomii.

Tylko dla olimpijczyków.

por. też lektotyp