homeostaza

homeostaza – zdolność utrzymywania stałości parametrów wewnętrznych w systemie (zamkniętym lub otwartym). Pojęcie to zwykle odnosi się do samoregulacji procesów zachodzących w organizmach i oznacza, np. utrzymywanie stałej temperatury, stałego ciśnienia osmotycznego.

Krótko: stan dynamicznej równowagi fizjologicznej organizmu.

(gr. homoíos – podobny, równy; stásis – stanie, trwanie, postawa)

Uwaga: możesz zetknąć się z pojęciem homeostazy ekosystemu.