homininy

homininy (człowiekowate) – gatunki tworzące wspólną gałąź z ludżmi na drzewie filogenetycznym. Do homininów należy Homo sapiens i nasi dwunożni przodkowie, grupa wymarłych gatunków, która jest bardziej spokrewniona z człowiekiem niż z szympansem.