homodontyzm

homodontyzm – sytuacja, w której wszystkie zęby u danego gatunku zwierzęcia mają podobny kształt i wielkość. / Brak różnic w budowie i wielkości zębów. Występuje u ryb, płazów, gadów i wtórnie u niektórych ssaków (np. pancerników, zębowców).