homologia

homologia – istotne podobieństwo narządów (organów) lub ich części będące rezultatem wspólnego pochodzenia (dziedziczenia po wspólnym przodku). Plan budowy struktur homologicznych pozostaje taki sam, ale efektem dywergencji może być różny wygląd, a nawet funkcje. Przykładem struktur homologicznych są: ręka człowieka, skrzydło nietoperza, kończyna grzebna kreta i skrzydło ptaka. 

Uwaga: dzisiaj bada się nawet homologię genów i białek (homologia sekwencji).

Por. też analogia, dywergencja