homotalizm

homotalizm – zjawisko polegające na powstawaniu męskich i żeńskich struktur rozrodczych (gamet, gametangiów) na tej samej plesze (wg niektórych autorów także na dwóch różnych plechach należących do tego samego typu koniugacyjnego/płciowego).

Opisano je u plechowców: niektórych grzybów i protistów roślinopodobnych. Homotaliczne są, np. Pyronema omphalodesNeurospora galapagoensis (workowce).

(gr. homós – taki sam, równy; thallós – plecha)

Por. także heterotalizm

Uwaga: termin raczej dla olimpijczyków.

Kurs: Grzyby (1.5.) (3-letnie liceum)

Kurs: Grzyby (1.5.) (4-letnie liceum)