horyzontalny transfer genów

horyzontalny transfer genów – przepływ genów z jednego genomu do drugiego poprzez takie mechanizmy, jak: elementy ruchome (transpozomy), wymiana plazmidów, aktywność wirusowa i być może fuzje różnych organizmów.

Uwaga: raczej dla zainteresowanych i olimpijczyków.