horyzontalny transfer genów

« Powrót do Słownika

horyzontalny transfer genówprzepływ genów z jednego genomu do drugiego poprzez takie mechanizmy, jak: elementy ruchome (transpozomy), wymiana plazmidów, aktywność wirusowa i być może fuzje różnych organizmów.

Uwaga: raczej dla zainteresowanych i olimpijczyków.

« Powrót do Słownika