hybryda

hybryda –  potomek, który powstaje w rezultacie kojarzenia się osobników dwóch różnych gatunków lub dwóch czystych linii tego samego gatunku.