hybrydyzacja in situ

hybrydyzacja in situ – technika inżynierii genetycznej stosowana do wykrywania lokalizacji specyficznych sekwencji nukleotydowych bezpośrednio w organizmie (w komórce). Wykorzystuje hybrydyzację kwasów nukleinowych z wyznakowaną sondą molekularną.

Kurs: Biotechnologia (2.3.)