hybrydyzacja kwasów nukleinowych

hybrydyzacja kwasów nukleinowych – proces tworzenia komplementarnych par zasad azotowych pomiędzy genem a jego komplementarną sekwencją lub inną cząsteczką kwasu nukleinowego.

Por. także hybrydyzacja metodą Southerna, hybrydyzacja in situ

Kurs: Biotechnologia (2.3)