hybrydyzacja metodą Southerna

hybrydyzacja metodą Southerna technika inżynierii genetycznej, która pozwala na wykrycie specyficznych sekwencji nukleotydów w próbce DNA. Składa się na nią: elektroforeza żelowa fragmentów (cząsteczek) DNA, ich przeniesienie na błonę nitrocelulozową, umieszczenie w roztworze alkalicznym wywołującym denaturację DNA, a następnie hybrydyzacja jednoniciowego DNA z wyznakowaną sondą molekularną.

(ang. Southern blot – od nazwiska twórcy Edwina Southerna)

Kurs: Biotechnologia (2.5.)