hybrydyzacja northern

hybrydyzacja northern technika inżynierii genetycznej, która pozwala na wykrycie specyficznych sekwencji nukleotydów w próbce RNA. Najczęściej stosowana do wykrywania cząsteczek mRNA pochodzących z genów ulegających transkrypcji w komórce. Podstawowy schemat postępowania: po skomplikowanej izolacji komórkowego RNA, następuje elektroforeza żelowa cząsteczek RNA, ich przeniesienie na błonę nitrocelulozową, a następnie hybrydyzacja z wyznakowaną sondą molekularną. Może nią być RNA lub jednoniciowy DNA.

(ang. northern blot – nazwa jest żartobliwym nawiązaniem do metody Edwina Southerna)

Ważne: nie jest omawiana w szkole średniej!

Por. hybrydyzacja metodą Southerna