hydratacja

hydratacja – (biol.) w roztworach wodnych proces przyłączania cząsteczek wody do cząsteczek innych substancji. Generalnie hydratacja jest skutkiem elektrostatycznego przyciągania się polarnych cząsteczek wody i jonów lub wody i polarnych cząsteczek substancji rozpuszczonej.

Uwaga: na lekcjach biologii pojęcie to używane jest “wycinkowo”, tylko w kontekście rozpuszczania substancji hydrofilowych. W chemii i fizyce pojęcie to ma szersze znaczenie.

Dla zainteresowanych: hydratacja jest szczególnym przypadkiem solwatacji.