hydrofilowy

hydrofilowy − wykazujący powinowactwo do wody. Generalnie substancje hydrofilowe mają charakter jonowy (np. NaCl, KCl) lub polarny (cukry proste, dwucukry, alkohole) i dobrze rozpuszczają się w wodzie.

Ogólnie hydrofilowość (wodolubność) to skłonność cząsteczek chemicznych do łączenia się z wodą.

Por. także hydrofobowy