hydrofity

hydrofity rośliny stale bytujące w środowisku wodnym. Część jest związana z dnem (grzybień, wywłócznik), inne unoszą się biernie w toni wodnej. Mogą być zanurzone całkowicie (np. moczarka kanadyjska, poryblin jeziorny) lub częściowo (np. liście i kwiaty grzybienia białego oraz liście wynurzone wywłócznika). Blaszki liściowe hydrofitów pokryte są jednowarstwową epidermą zwykle bez kutykuli. Liście podwodne nie mają aparatów szparkowych (nie transpirują), natomiast w liściach nawodnych aparaty szparkowe występują w skórce górnej. Pędy są wydłużone i zwykle wiotkie (tkanka wzmacniająca w centralnej części). System korzeniowy i tkanki przewodzące wodę są słabo rozwinięte. Charakterystyczny jest miękisz powietrzny.

Uwaga: hydrofity to nie to samo co plankton.

Kurs: Ekologia (3L)(1.4.)

Kurs: Rośliny (4L)(6.6.)(w przyg.)