hydrofobowy związek

hydrofobowy związek – cząsteczka chemiczna niewykazująca powinowactwa do wody (mająca skłonność do odpychania od siebie cząsteczek wody) oraz mająca tendencję do formowania kropel w wodzie.