hydrofobowy

hydrofobowy – niewykazujący powinowactwa do wody. Substancje hydrofobowe (np. węglowodory, tłuszcze) nie rozpuszczają się w wodzie (w niej mają tendencje do formowania kropel/skupień).

Por. także hydrofilowy