hydrogenosomy

hydrogenosomy – organella występujące w komórkach nielicznych anaerobowych eukariontów (wiciowców, orzęsków i grzybów). Pełnią w komórkach funkcje energetyczne (są odpowiednikami mitochondriów, ale nie mają DNA, grzebieni mitochondrialnych, cytochromów i nie przeprowadzają fosforylacji oksydacyjnej). Powstały w wyniku adaptacji do życia w środowisku beztlenowym (ich pochodzenie tłumaczy kilka konkurencyjnych hipotez).

Uwaga: nie są omawiane w szkole średniej!