hydroidy

hydroidy – martwe, wydłużone komórki przewodzące wodę w łodyżce gametofitu, a u mchów często także w secie sporofitu. 

Uwaga: ich ściana komórkowa nie jest zdrewniała.

Ważne: nie są homologiczne do elementów drewna roślin naczyniowych! Powstały niezależnie i są strukturami analogicznymi.

Kurs: Rośliny (3.4.) (3-letnie liceum)

Kurs: Rośliny (3.4.) (4-letnie liceum)

por. także: leptoidy