hydroliza enzymatyczna

hydroliza enzymatyczna – proces w ramach trawienia, który powoduje rozpad makrocząsteczek z pożywienia z udziałem wody (katalizowany przez odpowiednie hydrolazy).