immunoglobulina

immunoglobulina (Ig) – duże Y-kształtne białko rozpoznające i wiążące obcą cząsteczkę (antygen). Wytwarzane najczęściej przez limfocyt B lub klon komórek plazmatycznych (element odpowiedzi humoralnej). Wyróżnia się pięć głównych klas immunoglobulin, które różnią się rozmieszczeniem i rodzajem rozpoznawanych antygenów.

Uwaga: prosimy nie wkuwać klas immunoglobulin!

Ważne: w zasadzie terminy immunoglobulina i przeciwciało nie są synonimami, ale w szkole średniej możemy sobie pozwolić na takie uproszczenie. Po prostu – wyjaśnienie przekracza zakres szkoły średniej.

Por. także przeciwciało, globuliny

Kurs: Człowiek – układ krążenia i odporność (6.6.)